Stil licht 3 (2019)

Stil licht 3 (2019)

Potlood, pigmentinkt, pastel
66x78 cm


Sandra Kruisbrink


Sandra Kruisbrink (1961) tekent natuur en landschap. De tekeningen vormen ijle, transparante landschappen die op een associatieve en intuïtieve wijze zijn ontstaan. Een wereld van panoramische verstilde landschappen waarin Kruisbrink speelt met de ruimtelijkheid, perspectief en verlatenheid. Naast het tekenen maakt Kruisbrink gebruik van fotografie en verschillende druk- en snijtechnieken waardoor het werk soms letterlijk een gelaagdheid krijgt.

 

Sandra Kruisbrink (1961) draws nature and landscape. The drawings form thin, transparent landscapes that have been created in an associative and intuitive manner. A world of panoramic tranquil landscapes in which Kruisbrink plays with spatiality, perspective and desolation. In addition to drawing, Kruisbrink uses photography and various printing and cutting techniques, which sometimes literally give the work a layering.

 meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbrief