Scenic Splendour (2019)

Scenic Splendour (2019)

agaat, fotografie, handgemaakte lijst
6x7 cm


Maze de Boer


Maze de Boer is een multi-disciplinaire kunstenaar die werkt met sculpturen, installaties, film/ video, fotografie en muziek.Hij gaat uit van een geënsceneerde kijk op de werkelijkheid en zoekt de grenzen tussen theater en beeldende kunst.In zijn werk toont de Boer een fascinatie voor illusie.De toeschouwer wordt zich bewust van 'de grenzen' van de werkelijkheid en lijkt altijd het onderwerp van zijn driedimensionale werk.In zijn werk reageert hij op de historische achtergrond en de sociale context van de tentoonstelling en/ of locatie.De installaties worden vaak aangeduid als site-specific hoewel site-responsive een nauwkeurigere omschrijving zou kunnen zijn.

Maze de Boer is a multi-disciplinair artist who works with sculpture, installation, film / video, photography and music. He starts from a staged view on reality and seeks the boundaries between theatre and visual art. In his work de Boer shows a fascination for illusion.The spectator becomes aware of ‘the boundaries’ of reality and always appears to be the object of his three-dimensional work. In his work he reacts on the historical background and the social context of the exhibition and/ or location. His installations are often referred as site-specific although site-responsive would perhaps be more accurate.meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbrief