Horizon als reproductie/ sacha 6/7 (2010)

Horizon als reproductie/ sacha 6/7 (2010)

Inktjetprint/ drager: Hahnemule- fotoragsatin
70 x 48 cm


Ilona Plaum


Tekenen, schilderen, sculptuur en fotografie al deze technieken worden door ilona plaum (1970) in een beeld samengebracht.

In haar concrete onderzoek naar de mogelijkheden van perceptie blijft de hand van de kunstenaar bewust zichtbaar. Zij tekent, schildert, plakt, knipt, bouwt en construeert. Er ontstaat een fotografisch diorama waarin de beweging van het organische leven centraal staat en die door de versmelting van verschillende technieken en perspectieven onze waarneming op losse schroeven zet. Zoals de niet te vatten beweging van golven op het wateroppervlak, zo ontglipt het beeld ons iedere keer aan zijn zojuist verleende betekenis en blijft het intrigeren.

Drawing, painting, sculpture and photography all these techniques are brought together in one image by ilona plaum (1970). The artist's hand remains consciously visible in her concrete research into the possibilities of perception. She draws, paints, sticks, cuts, builds and constructs. A photographic diorama is created in which the movement of organic life is central and which fuses our perception through the amalgamation of different techniques and perspectives. Like the unimaginable movement of waves on the surface of the water, every time the image escapes us from its just-given meaning and it continues to intrigue.meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbrief