Lex ter Braak

Bilderbaumbuch

Actueel: 03 september t/m 09 oktober 2021

Bilderbaumbuch is een ode aan de onnoemelijke veelzijdigheid van de boom. Lex ter Braak volgt de bewegingen van de boom in zijn tekeningen, foto’s en schilderijen. Hij verwijst naar dichters die schreven dat bladeren zich de hemel herinneren, dat een kruin overstroomt van klanken en dat de boom een grootser leven omvat van boven- en onderwereld. De boom is voor hem een bron van taal, van tekens die gelezen en gehoord kunnen worden, van cultuurhistorische referenties. Hij is een voorbeeld van symbiotisch en solitair leven tegelijk - en ondanks zijn kracht van precariteit. 

In de roman Levensvormen (Uitgeverij Van Oorschot) gaat Ter Braak hier dieper op in en is de boom de graadmeter van Audens dichtregel: A culture is no better than its woods. 

Bilderbaumbuch is een langlopend project dat naast de solo bij dudokdegroot onder andere wordt voortgezet in de Oranjerie van het Amstelpark in samenwerking met Zone2Source en een kunstenaarsboek te verschijnen begin 2022.

 


 meer
Lex ter Braak | Bilderbaumbuch