PolakvanBekkum


Het werk van kunstenaars duo Esther Polak en Ivar van Bekkum richt zich op beweging en landschap, of om het abstracter te zeggen op mobiliteit en wat dat teweegbrengt.

Vanuit een verbondenheid met de Nederlandse landschapschilderkunst, gebruiken de kunstenaars nieuwe technologieën om die hele persoonlijke ervaring van ruimte vast te leggen, zowel in de natuur als in de stad. Het werk ontstaat eigenlijk altijd vanuit een samenwerking met mensen, dieren, objecten, soms zelfs de stralen van de zon of in een video game.
Hun projecten hebben geleid tot een divers oeuvre: van tekenmachines die met zand werken tot interdisciplinaire werken waarbij Google maps worden gecombineerd met veldopnames en animaties. Waar de kunstenaars in het verleden veel gps gebruikten om bewegingspatronen vast te leggen, werkten ze in het werk Graas choreografieën analoog met aquarelpotlood op papier.

PolakVanBekkum werkt internationaal en exposeerde bij onder andere Transmediale in Berlijn, Ars Electronica Linz, ZKM Karlsruhe, IMAL Brussel, Museo for Image and Sound Sao Paolo, het randprogramma van De Biënnale Marrakech, Het Philadelphia Percent for Art Programma en De Oude Kerk Amsterdam. Hun films zijn (inter)nationaal vertoond, bijvoorbeeld op IDFA, FID Marseille, NEMAF Seoul en het Nederlands Film Festival.

Ivar van Bekkum (Rotterdam, 1965) studeerde aan de Academie voor de Journalistiek in Kampen. Esther Polak (Amsterdam, 1962) studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgens gemengde media aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

 

 

Esther Polak and Ivar van Bekkum work together as an artist couple since 2010. Their work focuses on movement and landscape, or to put it more abstractly, on mobility and what that brings about.

From a connection with Dutch landscape painting, PolakVanBekkum use new technologies to capture that whole personal experience of space, both in the countryside and in the city. 

The work actually always arises from a collaboration; be it with people, animals, objects, sometimes even the rays of the sun or in video games. 

Their projects have led to a diverse oeuvre of works, from drawing machines working with sand to interdisciplinary works combining Google maps with field recordings and animation. The artists often used GPS to record movement patterns, this time in their latest research, they worked analog: with watercolor pencil on paper, with a self-developed field easel and working method: a human GPS.

PolakVanBekkum works internationally and has exhibited at, among others, Transmediale in Berlin, Ars Electronica Linz, ZKM Karlsruhe, IMAL Brussels, Museo for Image and Sound Sao Paolo, the side program of De Biennale Marrakech, The Philadelphia Percent for Art Program and De Oude Kerk Amsterdam. Their films have been screened (inter) nationally, for example at IDFA, FID Marseille, NEMAF Seoul and the Netherlands Film Festival.

 



meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbrief



Walking The Machine (2020)

Walking The Machine (2020)

video + video still 2021(Amsterdam Art Edition)

Grazing Choreographies (Switserland) (2019)

Grazing Choreographies (Switserland) (2019)

one of 48 drawings of the project Grazing Choreographies made by the artists in Switserland and the Netherlands

Grazing Choreographies (Groningen) (2019)

Grazing Choreographies (Groningen) (2019)

one of 48 drawings of the project Grazing Choreographies made by the artists in Switserland and the Netherlands

These are the memories that few have cared to claim 1 (2015)

These are the memories that few have cared to claim 1 (2015)

c-print on aluminium
85 x 130

These are the memories that few have cared to claim 2 (2015)

These are the memories that few have cared to claim 2 (2015)

c-print on aluminium
85 x 130

These are the memories that few have cared to claim 3 (2015)

These are the memories that few have cared to claim 3 (2015)

c-print on aluminium
85 x 130

Driver’s Dog (2015)

Driver’s Dog (2015)

archival pigment print on paper
36 x 54

Driver’s Dog (2015)

Driver’s Dog (2015)

archival pigment print on paper
36 x 54

Driver’s Dog (2015)

Driver’s Dog (2015)

archival pigment print on paper
36 x 54

Sandmapping Zuidplein Amsterdam (editie 5) (2012)

Sandmapping Zuidplein Amsterdam (editie 5) (2012)

c-print on aluminium
45 x 60

Sand Animation (editie 3) (2013)

Sand Animation (editie 3) (2013)

c-print on aluminium
75 x 50

Abstract View (series of 12) editie 5 (2010)

Abstract View (series of 12) editie 5 (2010)

c-print on aluminium
18 x 30