Daniela Schwabe


Herinneringen, familiegeschiedenis en tijdspanne zijn belangrijk in Schwabe’s werk. In haar eerdere series gebruikte ze collages van familiefoto’s als voorstudies van haar schilderijen.

Dit jaar werkte Daniela Schwabe (1984 NL) tijdens haar residenties in Leipzig en Berlijn aan een bijzondere nieuwe serie schilderijen: DEEP FAMILY.

 

In deze serie wordt haar visuele herinnering van het familiearchief omgevormd met behulp van artificiële intelligentie (AI).

In samenwerking met ontwerper Casper Schipper ontwikkelde zij een neuraal netwerk dat wordt getraind met haar eigen archief van foto’s om hiermee de kunstmatige intelligentie nieuwe familiefoto’s te laten genereren. Het proces van deep learning begint met het voeden van formele familie groepsportretten. Vervolgens leert het systeem in stappen steeds ‘moeilijkere’ foto’s kennen; vakantiefoto's, familiebijeenkomsten en foto's uit het dagelijkse leven. De uitkomst is een nieuwe fictieve familie met nieuwe genetische codes op basis van ingevoerde gegevens. Schwabe schilderde vervolgens haar nieuwe familie in indrukwekkende en vervreemdende portretten.

Daniela studeerde in 2009 cum laude af aan de ArtEZ academie in Arnhem.

 

 

Memories, family history and the passing of time are important in Schwabe's work. In her earlier series she used collages of family photos as preliminary studies of her paintings.

This year Daniela Schwabe (1984 NL) worked on a special new series of paintings during her residencies in Leipzig in Berlin: DEEP FAMILY.

                   

In DEEP FAMILY, her visual memory of her family archive is transformed with the help of artificial intelligence (AI). In collaboration with designer Casper Schipper, she developed a neural network that is trained with her own archive of photos to allow artificial intelligence to generate new family photos.

The deep learning process begins with nurturing formal family group portraits. Subsequently, the system gets to know increasingly 'more difficult' photos in steps; vacation photos, family gatherings and photos from everyday life. The result is a new fictional family with new genetic codes based on entered data. Schwabe went on to paint her new family in impressive and alienating portraits.

Daniela graduated cum laude in 2009 from the ArtEZ academy in Arnhem.meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbriefProbably a picture of a man with a tree (2020)

Probably a picture of a man with a tree (2020)

oil paint on canvas
24 x 18

Probably two men and a mask (2020)

Probably two men and a mask (2020)

oil paint on canvas
24 x 18

Probably Mother's sons (2020)

Probably Mother's sons (2020)

oil paint on canvas
90 x 70

Probably two people on a bench with clouds (2020)

Probably two people on a bench with clouds (2020)

oil paint on canvas
90 x 70

Mon cheri (2018)

Mon cheri (2018)

olieverf en bladgoud op doek
40x30

O-DEUR (2018)

O-DEUR (2018)

olieverf en bladgoud op doek
40x30

VGAS (2017)

VGAS (2017)

olieverf en bladgoud op doek
20 x 20

OISTRIA (2017)

OISTRIA (2017)

olieverf op canvas
180 x 160

OMBRE (2016)

OMBRE (2016)

olieverf op canvas
30 x 40

LINDAU (2016)

LINDAU (2016)

olieverf op canvas
90 x 60