Daniela Schwabe

DEEP FAMILY

04 december t/m 21 februari 2021

Dit jaar werkte Daniela Schwabe (1984 NL) tijdens haar residenties in Leipzig en Berlijn aan een bijzondere nieuwe serie schilderijen: DEEP FAMILY.

 

Herinneringen, familiegeschiedenis en tijdspanne zijn belangrijk in Schwabe's werk. In haar eerdere series gebruikte ze collages van familiefoto’s als voorstudies van haar schilderijen.

 

In DEEP FAMILY wordt haar visuele herinnering van het familiearchief omgevormd met behulp van artificiële intelligentie (AI).

In samenwerking met ontwerper Casper Schipper ontwikkelde zij een neuraal netwerk dat wordt getraind met haar eigen archief van foto’s om hiermee de kunstmatige intelligentie nieuwe familiefoto’s te laten genereren.

Het proces van deep learning begint met het voeden van formele familie groepsportretten. Vervolgens leert het systeem in stappen steeds ‘moeilijkere’ foto’s kennen; vakantiefoto's, familiebijeen-komsten en foto's uit het dagelijkse leven. De uitkomst is een nieuwe fictieve familie met nieuwe genetische codes op basis van ingevoerde gegevens. Schwabe schilderde vervolgens haar nieuwe familie in indrukwekkende en vervreemdende portretten.


Arnon Grunberg over DEEP FAMILY: 'Het werk van Daniela Schwabe werpt net genoeg licht op de menselijke duisternis.'

 

 

Daniela Schwabe | DEEP FAMILY