Ilona Plaum

Common Ground

26 februari t/m 17 april 2021

Het fotografisch kader biedt Ilona Plaum afstand en overzicht. Met een foto isoleert ze iets uit de beweeglijkheid van het bestaan waarin alles veranderlijk is. Ilona Plaum: ‘De camera grijpt die veranderlijkheid bij zijn lurven. Het legt de beweging in een houdgreep.'
Een simpel takje vormt het uitgangspunt. Het takje dat ze uitzocht vanwege persoonlijke voorkeuren voor de botachtige structuur. De meanderende dunne verschijning ervan die toch massa heeft gebruikt ze als mal om er meerdere van te maken en in te zetten in een fotografische setting. Ze voegt er geschilderde elementen aan toe in een kleurenpalet dat associaties oproept met het landschap en het luchtruim.

(uit tekst Alex de Vries voor Mister Motley)

 

In de nieuwe serie Common Ground wordt keer op keer de handeling van het maken ingezet als een stuwende cadans.
 

Plaum: “Dit proces was volledig intuïtief, waarbij ik zocht naar de juiste klik: tussen het dynamische en het statische; tussen de cadans van de herhaling en elk beeld op zich; tussen object en restvorm, letterlijk en figuurlijk, twee- en driedimensionaal; tussen een symbool of teken en de voorstelling – in een gereduceerde, schematische versie – van een mogelijk vergezicht.” 

 

Enkele foto’s van Ilona Plaum o.a. uit de serie Common Ground waren vorig jaar te zien in de tentoonstelling Pictures from Another Wall in De Pont Tilburg n.a.v. het twintigjarig bestaan van Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam.

 

 

Ilona Plaum | Common Ground